Klankschalen opleiding

Klankschalen opleiding

Curriculum Opleiding Klankschalen behandelaar

Hieronder staat de inhoud van de opleiding van de modules 1-4 en 5-8

    
Gestructureerde opleiding erkend door KTNO, ID scholing K7931
Aantal EC: 18.0

Module 1 [in NL intern]
1a Achtergrond informatie over klankschalen
1b Klankschalen leren aanslaan
1c Individuele klankschalen massage

  • Relaxatie
  • Uitvoering massage
  • Afronding van massage

1d Intake met de cliënt en aanmelding formulier

Module 2 

2a Uitvoeren van vier klankschalen massages
2b Vier verslagen inleveren voor module 4

2c Werkstuk Resonatie maken en inleveren voor einde opleiding

Module 3

3a Boekverslagen van de literatuurlijst horende bij module 1

Module 4
Bijwonen van supervisie dag over module 1

Module 5 [in NL intern]
5a Informatie over de chakra’s
5b De klankschalen leren plaatsen op de chakra’s
5c Klankschalen-Chakra behandeling
5d Individuele klankschalen massage met olie behandeling

Module 6
6a Uitvoeren van drie klankschalen- chakra behandelingen

6b Uitvoeren van twee oliemassages in combinatie met klankschalen

Module 7
7a Boekverslagen inleveren horende bij module 6

Module 8 [1 dagdeel]

Bijwonen van een supervisie sessie over module 5