Klankschalen opleiding

Klankschalen opleiding

Opleidingen werken met klankschalen in Wellness resorts
voor saunameesters en saunapersoneel


Tegenwoordig gaat men niet meer naar de sauna, maar bezoekt men een wellness resort.

In een wellness resort kan je als gast kiezen voor allerlei belevingen. De omgeving is mooi en goed verzorgd, alles is er op gericht om de gast een fijne wellness dag te bezorgen.

De laatste jaren zien we dat ook het aanbieden van klankschalen sessies hier een onderdeel van uit maken. In toenemende mate leren mensen de ontspannende uitwerking kennen van een klankschalen, tijdens een opgieting of tijdens een speciaal georganiseerd klankbad.

Het gebruik van klankschalen is in het westen relatief nieuw. In de jaren '80 brachten westerlingen klankschalen met zich mee, vanuit hun reizen naar het Himalaya gebied. Er waren toen nog geen opleidingen voor het gebruik van klankschalen. Men experimenteerde er mee.

Deze houding zie ik nog wel eens terug bij het gebruik van klankschalen. Men meent door een schaal aan te slaan, voldoende kennis te hebben om een klankschalen sessie te kunnen geven. Op zich verbaast mij dit. Als we een massage boeken, of een schoonheidbehandeling, dan verwachten we dat de masseur of schoonheidspecialiste hiervoor is opgeleid.

Nu is het ook weer niet zo dat er een jarenlange studie nodig is om de juiste klankschalen te gebruiken. Een korte opleiding over het gebruik van de schalen voldoet. Welke schalen zijn geschikt, hoe dient men deze aan te slaan, welke aanslag kloppers kan men gebruiken of juist niet gebruiken.

De klank van schalen kan een hele ontspannende uitwerking hebben, maar bij onjuist gebruik kan de klank ook een tegenover gestelde uitwerking hebben. Dit heeft mij op het idee gebracht om drie workshops vorm te geven voor sauna meesters, of voor andere personeels leden, werkzaam in de Wellness resorts, die willen werken met klankschalen.

Deze professionele workshops kunnen gegeven worden op het Wellness Resort, of op het Centrum voor Meditatieve Ontspanning o.l.v. Hilda Postema. De opleidingen kunnen gegeven worden aan een aantal personeels leden, of op individuele basis. Bij interesse kan er telefonisch of via contact van deze website, contact opgenomen worden met Hilda Postema om te kijken naar de mogelijkheden en de kosten.

De volgende workshops kunnen worden gevolgd:

* Gebruik klankschalen bij opgietingen.

* Het kunnen geven van een klankbad.

* Het kunnen geven van een begeleide meditatie in combinatie met klankschalen

       

Gebruik klankschalen bij opgietingen:

Bij deze workshop van 3 uur leert men een klankschaal aan te slaan. Men leert werken met verschillende aanslag kloppers, om verschillende effecten teweeg te brengen. Ook leert men werken met verschillende soorten schalen tijdens de opgietingen. Daarnaast worden er aanwijzingen gegeven over hoe men de schalen kan gebruiken om de gasten een bijzondere beleving te geven van de prachtige klanken van de schalen. 

     

Het kunnen geven van een Klankbad:

Bij deze workshop van vier uur leert men ook met verschillende klankschalen te werken, maar tevens leert men andere klankinstrumenten te gebruiken zodat men een klankbad van een half uur kan geven.

Het geven van een klankbad vind plaats in een rust ruimte of in een sauna met een lage temperatuur.

Er worden verschillende klankinstrumenten gebruikt die allen een diepe ontspannende uitwerking hebben op lichaam en geest. Bij deze workshop leert men deze verschillende instrumenten te hanteren. Ook leert men een opzet van een wel doordacht klankbad. Het programma wat overgedragen wordt, duurt ongeveer een half uur. Men leert ook een relaxatie tekst uit te spreken om de gasten in de ontspanning te brengen. Ook leert men een tekst om de gasten weer op de juiste wijze uit het Klankbad te halen. Bij de meeste Wellness Resorts vraagt men een bijdrage voor een klankbad.

Het kunnen geven van een begeleide meditatie in combinatie met klankschalen:

In deze workshop van vier uur leert men 2 verschillende begeleide meditaties te geven. De begeleide meditaties kunnen gegeven worden aan een groep. Tijdens het uitspreken van de begeleide meditatie worden de klankschalen gebruikt. Dit geeft een zeer ontspannende uitwerking.

Dit zou weleens een nieuwe toevoeging in het aanbod van veel Wellness resorts kunnen worden. Veel mensen willen wel mediteren, maar hebben daar begeleiding voor nodig. Om een goede begeleide meditatie te kunnen geven, moet men iets weten van de achtergronden van de meditatie, men moet de juiste tekst gebruiken, en men moet leren de tekst op de juiste manier in combinatie met de klankschalen, uit te spreken. Dit is een vaardigheid die geoefend moet worden.

 Als je belangstelling voor deze opleidingen gewekt is, kijk ik graag samen naar de mogelijkheden om het werken met klankschalen professioneel neer te zetten.